Viha on voimakas perustunne, jolla on  vaikutus minuuden rakentumiseen ja sosiaalisiin suhteisiin.  Vihaan liittyy useita fyysisiä muutoksia kehossa. Nämä reaktiot valmistavat ihmistä toimintaan, mutta eivät sillään tuota käyttäytymistä. Käyttäytyminen on seurausta monimutkaisesta, kognitiivisissa prosesseissa tapahtuvasta vuorovaikutuksesta. Tässä artikkelissa kuvatuilla asiakkailla on…

Revert to Web View

Psykoterapeutit:

Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita:
Kyllä