Työuupumus määritellään tilana, johon liitetään uupumusasteinen väsymys, kyynistyminen/ depersonalisaatio ja ammatillisen itsetunnon heikentyminen. Tässä artikkeli Markku Jääskeläinen tarkastelee asiakkaan työuupumusta siten kuin se ilmenee sisäisessä dialogissaan  –  minuuden eri tilojen ja niiden välisten suhteiden kautta ilmenevää työuupumuksen kokemista. Lue…

Revert to Web View

Työstressi edeltää työuupumusta Työuupumus kehittyy pitkittyneestä työstressistä. Se on henkisiä ja ruumiillisia voimavaroja koetteleva tapahtumasarja. Stressin mahdollisuus kätkeytyy lähes kaikkiin elämän suuriin ja pieniin tapahtumiin. Työstressi ei päädy aina työuupumukseen. Työstressiä aiheuttavat lukemattomat asiat. Perinteisesti on oletettu, että työntekijälle…

Revert to Web View

Psykoterapeutit: