Kriittisten tilanteiden stressihallintamalli (Critical Incident Stress Management – CISM) on kehittänyt Jeffrey T. Mitchell, Ph.D., C.T.S. Perusajatuksena on kriittisiin tilanteisiin ennakointi ja niihin valmistautuminen sekä niiden tapahduttua oikeanlaisen ja oikea-aikaisen avun tarjoaminen. jotta tilanteen negatiivisien tunteiden minimoiminen. Suomessa mallia käytetään…

Revert to Web View

Työuupumus määritellään tilana, johon liitetään uupumusasteinen väsymys, kyynistyminen/ depersonalisaatio ja ammatillisen itsetunnon heikentyminen. Tässä artikkeli Markku Jääskeläinen tarkastelee asiakkaan työuupumusta siten kuin se ilmenee sisäisessä dialogissaan  –  minuuden eri tilojen ja niiden välisten suhteiden kautta ilmenevää työuupumuksen kokemista. Lue…

Revert to Web View

Esimiehelle muutos merkitsee monia asioita Esimieskin tarvitsee valmennusta ja tukeamuutoksessa Palautetta kehityskeskusteluista ja työnohjauksesta Työnohjaus tukee esimiestä Työorganisaatiossa esimies on työntekijän lähin työnantajan edustaja. Tässä välittömässä esimiestehtävässä käytännön päätöksenteko voi herättää voimakkaitakin ristiriitoja, jotka muualla työorganisaatiossa ovat harvinaisempia. Käyttäytymistä…

Revert to Web View

Psykoterapeutit: