EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) on integroiva, monivaiheinen ja erittäin asiakaskeskeinen hoitotapa, jota käytetään yhä laajemmin myös Suomessa psyykkisten traumojen hoitamisessa. Menetelmässä yhdistyy useiden erilaisten terapiasuuntausten puolia. EMDR -menetelmän perusperiaatteita selventää nopeutetun informaation prosessointimalli, jossa lähtökohtana on traumatapahtuman…

Revert to Web View

Psykoterapeutit:

Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita:
Kyllä