Teksti tältä sivulta. Tämä osio on tarkoitettu sinulle, joka olet parisuhteessa lapsuus- tai nuoruusiässä seksuaalisesti hyväksikäytetyn kanssa. Annetusta tiedosta voi olla sinulle hyötyä riippumatta siitä, mitä seksuaalista suuntausta liittonne edustaa; heteroseksuaalisten liittojen runsaudesta johtuen kaikki esimerkit tosin ovat heteroliitoista.…

Revert to Web View

Artikkeli on tältä sivulta. Mitä on sisarustenvälinen seksuaalinen hyväksikäyttö? Sisarustenvälinen seksuaalinen hyväksikäyttö, kuten muutkin hyväksikäytön muodot, on vallan väärinkäyttöä. Hyväksikäyttävä sisarus voittaa tavallisesti uhrin luottamuksen, jonka jälkeen hän rikkoo sen hyväksikäyttämällä uhria seksuaalisesti. Hyväksikäyttäjä saattaa käyttää voimaa tai sen…

Revert to Web View

Dissosiaatiohäiriöt ovat kirjo mielenterveyden häiriöitä, jotka ovat seurausta vakavasta, usein pitkäaikaisesta lapsuusiän traumatisaatiosta.  Niille on ominaista se, etteivät tunteet, ajatukset, aistimukset ja teot toimi yhteistyössä keskenään.  Normaalisti ihminen pystyy integroimaan tietoisuutensa erilaiset puolet yhtenäiseksi minuuden kokemukseksi. Dissosiaaatiohäiriöinen henkilö saattaa olla…

Revert to Web View

Traumanjälkeinen stressihäiriö, jota kutsutaan myös posttraumaattinen stressihäiriö (engl. post-traumatic stress disorder, PTSD), on ahdistuneisuushäiriöihin kuuluva  psyykkienen häiriö, joka saattaa lähteä kehittymään traumaattisen tapahtuman kokemisen tai todistamisen seurauksena. Luen lisää  …

Revert to Web View

Tämä opas käsittelee traumaattisten (psyykkisesti järkyttävien) tilanteiden psykososiaalista tukea ja palveluja. Opas perustuu sosiaali- ja terveysministeriön poikkeusolojen terveydenhuollon neuvottelukunnan alaisuudessa toimineen psykososiaalisen tuen ja palvelujen työryhmän muistioon. sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:16 Avaa julkaisu…

Revert to Web View

Psykoterapeutit: