Jyri Tammisen artikkeli on kolmiosainen. 1. osassa hahmottelemaan epävakaata persoonallisuutta ja traumatisoitumista psykiatrisen diagnostiikan ja tunteensäätelyn. 2. osa kuvaamaan EVP-oireilua kiintymyssuhdeteorian, varhaiseen traumatisoitumisen ja tunteensäätelyn biologian näkökulmasta. 3. osa käsitteellistää EVP-potilaan ja terapeutin vuorovaikutusta. Lue lisää…

Revert to Web View

Miksi silmänliike tehoaa? Stressireaktio muuttaa persoonaa Suomessa on n. 400 EMDR-terapeuttia ”Olen nyt vahvempi kuin ennen” Liikenneonnettomuus, tulipalo, ryöstö, raiskaus tai läheisen äkillinen kuolema voi olla niin traumaattinen kokemus, että siitä ei jälkeenpäin muista mitään. Silmänliikkeisiin tapahtumat ovat kuitenkin tallentuneet. EMDR-SILMÄNLIIKETERAPIA…

Revert to Web View

Autonomisen hermoston toimintojen havainnointi lisättynä yksinkertaisiin somaattisiin harjoituksiin saattaa olla tehokas lisä traumaattisten oireiden säätelyssä ja lievittämisessä sekä lisätä traumaterapian turvallisuutta – vähentää uudelleen traumatisoitumisen riskiä. Lue lisää Babette Rothschildin artikkelista. Lue lisää ->…

Revert to Web View

Trauma aiheuttaa kielteisiä muutoksia itsessä Puhumisen parantava voima Kertovatko muistot totuuden Toistaako historia itseään Kaksi biologista muistijärjestelmää Puolustuskeinot vaikuttavat muistin toimintaan Monipuolinen traumanhoito Hoito voi ehkäistä kroonistumisen Traumaterapia myös ryhmäpsykoterapiana Turvallisuus ja luottamuksellisuus hoidon perusta Post-traumapsykoterapia suomessa Traumoista on…

Revert to Web View

Psykoterapeutit:

Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita:
Kyllä