Teksti tältä sivulta. Tämä osio on tarkoitettu sinulle, joka olet parisuhteessa lapsuus- tai nuoruusiässä seksuaalisesti hyväksikäytetyn kanssa. Annetusta tiedosta voi olla sinulle hyötyä riippumatta siitä, mitä seksuaalista suuntausta liittonne edustaa; heteroseksuaalisten liittojen runsaudesta johtuen kaikki esimerkit tosin ovat heteroliitoista.…

Revert to Web View

Artikkeli on tältä sivulta. Mitä on sisarustenvälinen seksuaalinen hyväksikäyttö? Sisarustenvälinen seksuaalinen hyväksikäyttö, kuten muutkin hyväksikäytön muodot, on vallan väärinkäyttöä. Hyväksikäyttävä sisarus voittaa tavallisesti uhrin luottamuksen, jonka jälkeen hän rikkoo sen hyväksikäyttämällä uhria seksuaalisesti. Hyväksikäyttäjä saattaa käyttää voimaa tai sen…

Revert to Web View

Dissosiaatio näyttäytyy monesti moninaisina somaattisina oireina, joihin ei löydy lääketieteellistä selitystä. Dissosiaatiohäiriöt ovat vakavia psyykkisiä häiriöitä, niin voidaan hoitaa psykoterapialla. Tämän artikkelin ovat kirjoittaneet: Anne Suokas -Cunliffe, YM, M.Phil., psykologi, traumapsykoterapeutti Onno van der Hart, Ph.D. Professor of Psychopathology…

Revert to Web View

Kriittisten tilanteiden stressihallintamalli (Critical Incident Stress Management – CISM) on kehittänyt Jeffrey T. Mitchell, Ph.D., C.T.S. Perusajatuksena on kriittisiin tilanteisiin ennakointi ja niihin valmistautuminen sekä niiden tapahduttua oikeanlaisen ja oikea-aikaisen avun tarjoaminen. jotta tilanteen negatiivisien tunteiden minimoiminen. Suomessa mallia käytetään…

Revert to Web View

Traumanjälkeinen stressihäiriö, jota kutsutaan myös posttraumaattinen stressihäiriö (engl. post-traumatic stress disorder, PTSD), on ahdistuneisuushäiriöihin kuuluva  psyykkienen häiriö, joka saattaa lähteä kehittymään traumaattisen tapahtuman kokemisen tai todistamisen seurauksena. Luen lisää  …

Revert to Web View

Tämä opas käsittelee traumaattisten (psyykkisesti järkyttävien) tilanteiden psykososiaalista tukea ja palveluja. Opas perustuu sosiaali- ja terveysministeriön poikkeusolojen terveydenhuollon neuvottelukunnan alaisuudessa toimineen psykososiaalisen tuen ja palvelujen työryhmän muistioon. sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:16 Avaa julkaisu…

Revert to Web View

Psykoterapeutit: