Kognitiivisen psykoterapian piirissä on kiinnitetty huomiota terapiasuhteen merkitykseen terapeuttisessa muutosprosessissa. Tässä artikkelissa psykoterapeutti Taimi Ryynänen kuvaa teoreettista taustaa terapiasuhteen erilaisista funktioista muutoksen välineenä. Pohjaten Shirkin ja Russelin (1996) teoksessaan esittämään kolmiosaiseen jakoon lasten psykoterapiasuhteen tehtävistä: terapia tukena, allianssina ja strategiana.  …

Revert to Web View

Suru auttaa hyväksymään menetykset. Se sopeuttaa elämän väistämättömiin muutoksiin ja avaa ovet uuteen. Surutyössä oma keho on tärkeä. Se kertoo huolenpidon tarpeesta ja on myös suoranainen surutyön väline. Elämä on jatkuvaa muutosta. Se ottaa meiltä pois myös arvokkaita asioita,…

Revert to Web View

Psykoterapeutit: