Empatia hoitotyössä.  Miten toimin asiakkaan kohtaamisessa? Tunnenko empatiaa osaanko myötätuntoa?Osaanko ilmaista läsnäoloni asiakkaalle riittävästi? Mitä hyötyä minulle on empatian taidostani? Kimmo Tapiala on kirjoittanut mielenkiintoisen artikkelin. Lue lisää >  …

Revert to Web View

Transactional Analysis, TA on persoonallisuus- ja vuorovaikutusteoria,  psykiatri Eric Bernen vuosien.   Teorian pohjana on kolmiosainen jako Vanhempi–Aikuinen–Lapsi-minätiloihin. Minätilat viittaavat käyttäytymisen, ajattelemisen ja tuntemisen tapoihin. Ihmisten väliset vuorovaikutukselliset transaktiot tapahtuvat näiden minätilojen välillä. Lue lisää Juha Mikkosen kirjoittamassa artikkelista.…

Revert to Web View

Psykoterapeutit:

Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita:
Kyllä