Rikoksen uhriksi voi joutua kuka tahansa. Uhriksi joutuminen ei valikoi vahvoja tai heikkoja. Suomen mielenterveysseura ja rikosuhripäivystyksen on tehnyt oikeusoppaan rikoksin uhriksi joutuneille. Opas kertoo: rikosilmoituksen tekemisestä poliisin suorittamasta esitutkinnasta syyttäjän syyteharkinnasta sovittelusta käräjäoikeuden toimenpiteistä tuomioistuinkäsittelystä muutoksenhausta uhrin oikeutta vahingonkorvauksiin…

Revert to Web View

Psykoterapeutit:

Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita:
Kyllä