Tässä artikkelissa Tanja Martin selventää kognitiivisen psykoterapian soveltuvuutta nuorten masennuksen hoitoon. Lisäksi hän luo katsauksen kognitiiviseen psykoterapiaan liittyvään teoriaan nuoren masennuksen näkökulmasta –  nuoruusiän kehityksen erityispiirteitä, nuoruusiän masennuksen tyypillisiä ilmenemismuotoja ja nuorten masennuksen hoitoa. Nuorten kognitiivisen psykoterapian erityispiirteitä.  …

Revert to Web View

Kouluikäisen lapsen kanssa terapiatyö vaatii onnistuakseen yhteistyötä vanhempien kanssa. Kouluikäinen lapsi elää tässä hetkessä, aikuisten tukea terapian onnistumiseksi ja arjen pulmien näkyväksi saamiseksi. Työskentelyyn lapsen kanssa tarvitaan myötävaikutusta ja aputerapeutteina toimimista.  Oman lapsensa suhteen vanhempi tekee parhaansa omista lähtökohdistaan käsin. Tähän…

Revert to Web View

Psykoterapeutit: