MBCT ( Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression) yhdistää mindfulness-harjoittelun kognitiivisen terapian työmenetelmiin. MBCT opetetaan tunnistamaan masennuksen uusiutumiselle altistavia mielen sisältöjä ja prosessointitapoja. Mindfulness-harjoittelu mahdollistaa tietoisen etäännyttämisen avulla uudenlaisen suhteen mielen kokemuksiin. Tämä auttaa ajoissa tunnistamaan masennuksen uusiutumiselle altistavat…

Revert to Web View

Se, että lopettaa muutokseen pyristelemisen ja hyväksyy nykyisyyden sellaisenaan kuin se on, voi olla ensimmäinen askel juuri muutokseen. Pelko, pettymys tai huono omatunto ovat usein signaaleja, jotka auttavat meitä toimimaan oikein. Mutta negatiiviset ajatukset ja tunteet voivat myös riistäytyä…

Revert to Web View

Mindfulness – tietoiseksi läsnäoloksi ja sillä tarkoitetaan hetkestä hetkeen jatkuvaa tietoisuutta Mindfulness-taito –  kyky havainnoida ja kuvata nykyhetkessä: ulkoisia ja mielen sisäisiä tapahtumia, ajatuksia, tunteita ja kehollisia tuntemuksia sekä omaa reagointia niihin juuttumatta arvoasetelmiin. Tässä artikkelissa Psykoterapeutit Esa Riikonen ja Minna…

Revert to Web View

Psykoterapeutit:

Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita:
Kyllä