MBCT ( Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression) yhdistää mindfulness-harjoittelun kognitiivisen terapian työmenetelmiin. MBCT opetetaan tunnistamaan masennuksen uusiutumiselle altistavia mielen sisältöjä ja prosessointitapoja. Mindfulness-harjoittelu mahdollistaa tietoisen etäännyttämisen avulla uudenlaisen suhteen mielen kokemuksiin. Tämä auttaa ajoissa tunnistamaan masennuksen uusiutumiselle altistavat…

Revert to Web View

Psykoterapeutit Marja-Riitta Laukkarinen, Tiina Mäkelä ja Sirkka Rouru tarkastelevat esseessään masennusta tunteiden prosessoinnin kannalta: miten Greenbergin tunneteoria auttaa masennuksen ymmärtämistä. Esseessä kuvataan Greenbergin tunneteoriaa – ajatuksiaan masennuksesta tunteiden prosessoinnin ongelmana sekä emotionaalista kehitystä ja sen yhteyttä masennukseen.   Lue lisää…

Revert to Web View

Aktiivisuus käynnistää aivoissa mielihyväkeskuksen (nucleus accumbens) yhtä tehokkaasti kun moni lääke. Toiminnan avulla saa myös kontaktin omiin ajatuksiin ja havaintoihin, joka edistää depressio asiakkaiden psykoterapiaa. Kertoo psykiatri Riika Pirkkanen artikkelissaan. Lue lisää ->…

Revert to Web View

Työttömyyden monet kasvot Kriisin oireet Periksi ei kannata antaa Noidankehästä muutoksen kehään Muutoksen vastustaminen Muutoksen hyväksyminen Työttömyyden monet kasvot Työ on länsimaisessa kulutusyhteiskunnassa sosiaalinen asema ja yhteiskunnallisen arvostuksen tärkeimpiä mittareita. Se tarjoaa erilaisia yhteisöllisiä arvoja ja identiteetin rakennuspuita: taloudellisen…

Revert to Web View

Matka lapsuudesta aikuisuuteen tapahtuu paljon muutoksia. Normaaliin nuoruusiän kehityksessä on erotettavissa sellainen oireilu, joka vaikeuttaa nuoren arkielämää ja aiheuttaa voimakasta kärsimystä. Lapsilla voi olla erilaisia psyykkisiä oireilua, vaikeammat masennusoireet saattavat ilmaantuvat ensi kertaa vasta nuoruusiässä. Psyykkisiä oireita asianmukaisella avulla helpottaa tilannetta. Lue…

Revert to Web View

Murehtija eristyy työyhteisössä Masentumista vahvistavat ajattelutottumukset Muutamia masentumiseen johtavia ajattelutapoja, joita masentujat usein itsessään tunnistavat Taipumus tehdä mielivaltaisia johtopäätöksiä Taipumus tarkkailla kriittisesti yksityiskohtia ja poimia ne irti asiayhteydestä Liika yleistäminen Suurentelu ja vähättely, joko – tai -ajattelu Omien saavutusten…

Revert to Web View

Aikojen alusta uskonnoissa ja kulttuureissa on aurinko ja valo aina yhdistetty myönteisiin asioihin: elämään, voimaan ja jumaluuteen. Onkin esitetty, että tämä myönteisyys liittyy siihen, että ihminen on heikko ja arka ”päiväeläin”, jonka on parempi vetäytyä suojaan, kun saalistajat yöllä…

Revert to Web View

Tietoa masentuneelle ja läheisille Sisältö: Depressio voi olla tunnetila, oire tai sairaus Luovuus ja depressio Et ole yksin – masentuneisuus on yleistä Depression oireet ovat monimuotoisia Depressio esiintyy harvoin yksiään Depression syitä on useita Vuodenajat ja masennus Vanhuusiän depressio…

Revert to Web View

Psykoterapeutit: