Tässä artikkelissa Tanja Martin selventää kognitiivisen psykoterapian soveltuvuutta nuorten masennuksen hoitoon. Lisäksi hän luo katsauksen kognitiiviseen psykoterapiaan liittyvään teoriaan nuoren masennuksen näkökulmasta –  nuoruusiän kehityksen erityispiirteitä, nuoruusiän masennuksen tyypillisiä ilmenemismuotoja ja nuorten masennuksen hoitoa. Nuorten kognitiivisen psykoterapian erityispiirteitä.  …

Revert to Web View

Psykoterapeutit:

Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita:
Kyllä