Kognitiivisen psykoterapian piirissä on kiinnitetty huomiota terapiasuhteen merkitykseen terapeuttisessa muutosprosessissa. Tässä artikkelissa psykoterapeutti Taimi Ryynänen kuvaa teoreettista taustaa terapiasuhteen erilaisista funktioista muutoksen välineenä. Pohjaten Shirkin ja Russelin (1996) teoksessaan esittämään kolmiosaiseen jakoon lasten psykoterapiasuhteen tehtävistä: terapia tukena, allianssina ja strategiana.  …

Revert to Web View

Kouluikäisen lapsen kanssa terapiatyö vaatii onnistuakseen yhteistyötä vanhempien kanssa. Kouluikäinen lapsi elää tässä hetkessä, aikuisten tukea terapian onnistumiseksi ja arjen pulmien näkyväksi saamiseksi. Työskentelyyn lapsen kanssa tarvitaan myötävaikutusta ja aputerapeutteina toimimista.  Oman lapsensa suhteen vanhempi tekee parhaansa omista lähtökohdistaan käsin. Tähän…

Revert to Web View

Menetykseen sopeutumisen tehtäviä ovat menetyksen hyväksyminen tosiasiana, kivun kokeminen, oletetun maailman uudistaminen, suhteen uudelleenrakentaminen menetettyyn ja itsen uudelleen löytäminen. Psykoterapeutit Pirjo Haapasalmi, Marjaana Laakso ja Iinu Rönkkä tarkastelevat, kuinka merkityksen uudelleenrakentaminen menetyksen jälkeen tapahtuu, ja miten terapeutti voi edistää tätä prosessia.…

Revert to Web View

Psykoterapeutit: