Kognitiivisen psykoterapian piirissä on kiinnitetty huomiota terapiasuhteen merkitykseen terapeuttisessa muutosprosessissa. Tässä artikkelissa psykoterapeutti Taimi Ryynänen kuvaa teoreettista taustaa terapiasuhteen erilaisista funktioista muutoksen välineenä. Pohjaten Shirkin ja Russelin (1996) teoksessaan esittämään kolmiosaiseen jakoon lasten psykoterapiasuhteen tehtävistä: terapia tukena, allianssina ja strategiana.  …

Revert to Web View

Menetykseen sopeutumisen tehtäviä ovat menetyksen hyväksyminen tosiasiana, kivun kokeminen, oletetun maailman uudistaminen, suhteen uudelleenrakentaminen menetettyyn ja itsen uudelleen löytäminen. Psykoterapeutit Pirjo Haapasalmi, Marjaana Laakso ja Iinu Rönkkä tarkastelevat, kuinka merkityksen uudelleenrakentaminen menetyksen jälkeen tapahtuu, ja miten terapeutti voi edistää tätä prosessia.…

Revert to Web View

Psykoterapeutit:

Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita:
Kyllä