Kriittisten tilanteiden stressihallintamalli (Critical Incident Stress Management – CISM) on kehittänyt Jeffrey T. Mitchell, Ph.D., C.T.S. Perusajatuksena on kriittisiin tilanteisiin ennakointi ja niihin valmistautuminen sekä niiden tapahduttua oikeanlaisen ja oikea-aikaisen avun tarjoaminen. jotta tilanteen negatiivisien tunteiden minimoiminen. Suomessa mallia käytetään…

Revert to Web View

Tämä opas käsittelee traumaattisten (psyykkisesti järkyttävien) tilanteiden psykososiaalista tukea ja palveluja. Opas perustuu sosiaali- ja terveysministeriön poikkeusolojen terveydenhuollon neuvottelukunnan alaisuudessa toimineen psykososiaalisen tuen ja palvelujen työryhmän muistioon. sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:16 Avaa julkaisu…

Revert to Web View

Rikoksen uhriksi voi joutua kuka tahansa. Uhriksi joutuminen ei valikoi vahvoja tai heikkoja. Suomen mielenterveysseura ja rikosuhripäivystyksen on tehnyt oikeusoppaan rikoksin uhriksi joutuneille. Opas kertoo: rikosilmoituksen tekemisestä poliisin suorittamasta esitutkinnasta syyttäjän syyteharkinnasta sovittelusta käräjäoikeuden toimenpiteistä tuomioistuinkäsittelystä muutoksenhausta uhrin oikeutta vahingonkorvauksiin…

Revert to Web View

Työttömyyden monet kasvot Kriisin oireet Periksi ei kannata antaa Noidankehästä muutoksen kehään Muutoksen vastustaminen Muutoksen hyväksyminen Työttömyyden monet kasvot Työ on länsimaisessa kulutusyhteiskunnassa sosiaalinen asema ja yhteiskunnallisen arvostuksen tärkeimpiä mittareita. Se tarjoaa erilaisia yhteisöllisiä arvoja ja identiteetin rakennuspuita: taloudellisen…

Revert to Web View

Läheisen itsemurha – tragedia ja tabu Ratkaisemattomia kysymyksiä, valtavaa syyllisyyttä Ammattiapua tarvitaan heti ja myöhemmin Noidankehä muutoksen kehäksi Askele askeleelta, tunteesta toiseen Läheisen itsemurha – tragedia ja tabu Läheisen itsemurha jättää jälkeensä tyhjyyden, yksinäisyyden ja epäonnistumisen tunteen, joista selviäminen…

Revert to Web View

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) on integroiva, monivaiheinen ja erittäin asiakaskeskeinen hoitotapa, jota käytetään yhä laajemmin myös Suomessa psyykkisten traumojen hoitamisessa. Menetelmässä yhdistyy useiden erilaisten terapiasuuntausten puolia. EMDR -menetelmän perusperiaatteita selventää nopeutetun informaation prosessointimalli, jossa lähtökohtana on traumatapahtuman…

Revert to Web View

Psykoterapeutit: