Usein  psyykkisiin ongelmiin liittyy häpeä. Psyykkistä ongelmaa pidetään pidetään huonouden merkkinä, tämä vaikeuttaa ja viivyttää hoitoon hakeutumista sekä pitkittää kuin hoitoa ja paranemista. Monesti häpeä vaikuttaa olevan hyvin varhaista ja syvällä persoonallisuudessa piilevää. Tällöin ihmiseen itseen kohdistuva halveksunta, arvottomuus ja toivottomuus ovat hyvin sitkeitä ja…

Revert to Web View

Tässä artikkelissa Tanja Martin selventää kognitiivisen psykoterapian soveltuvuutta nuorten masennuksen hoitoon. Lisäksi hän luo katsauksen kognitiiviseen psykoterapiaan liittyvään teoriaan nuoren masennuksen näkökulmasta –  nuoruusiän kehityksen erityispiirteitä, nuoruusiän masennuksen tyypillisiä ilmenemismuotoja ja nuorten masennuksen hoitoa. Nuorten kognitiivisen psykoterapian erityispiirteitä.  …

Revert to Web View

Psykoterapeutit: