Epävakaa persoonallisuus on merkittävä mielenterveysongelma. Potilailla on usein vaikea-asteisia vaikeuksia ja kärsimystä, ja häiriöön voi liittyä vaikea toimintakyvyn laskua. Hoito on pitkäkestoista ja työntekijälle haasteellista. Persoonallisuushäiriö potilaiden kohdalla, kognitiivinen muutostyöskentely ei käynnisty tavanomaisesti, pelkkä kognitiivinen muutos ei tuota muutosta yksilön kokemuksessa.…

Revert to Web View

Jyri Tammisen artikkeli on kolmiosainen. 1. osassa hahmottelemaan epävakaata persoonallisuutta ja traumatisoitumista psykiatrisen diagnostiikan ja tunteensäätelyn. 2. osa kuvaamaan EVP-oireilua kiintymyssuhdeteorian, varhaiseen traumatisoitumisen ja tunteensäätelyn biologian näkökulmasta. 3. osa käsitteellistää EVP-potilaan ja terapeutin vuorovaikutusta. Lue lisää…

Revert to Web View

Psykoterapeutit: