Kriittisten tilanteiden stressihallintamalli (Critical Incident Stress Management – CISM) on kehittänyt Jeffrey T. Mitchell, Ph.D., C.T.S. Perusajatuksena on kriittisiin tilanteisiin ennakointi ja niihin valmistautuminen sekä niiden tapahduttua oikeanlaisen ja oikea-aikaisen avun tarjoaminen. jotta tilanteen negatiivisien tunteiden minimoiminen. Suomessa mallia käytetään…

Revert to Web View

Miksi silmänliike tehoaa? Stressireaktio muuttaa persoonaa Suomessa on n. 400 EMDR-terapeuttia ”Olen nyt vahvempi kuin ennen” Liikenneonnettomuus, tulipalo, ryöstö, raiskaus tai läheisen äkillinen kuolema voi olla niin traumaattinen kokemus, että siitä ei jälkeenpäin muista mitään. Silmänliikkeisiin tapahtumat ovat kuitenkin tallentuneet. EMDR-SILMÄNLIIKETERAPIA…

Revert to Web View

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) on integroiva, monivaiheinen ja erittäin asiakaskeskeinen hoitotapa, jota käytetään yhä laajemmin myös Suomessa psyykkisten traumojen hoitamisessa. Menetelmässä yhdistyy useiden erilaisten terapiasuuntausten puolia. EMDR -menetelmän perusperiaatteita selventää nopeutetun informaation prosessointimalli, jossa lähtökohtana on traumatapahtuman…

Revert to Web View

Psykoterapeutit: