Tässä artikkelissa Tanja Martin selventää kognitiivisen psykoterapian soveltuvuutta nuorten masennuksen hoitoon. Lisäksi hän luo katsauksen kognitiiviseen psykoterapiaan liittyvään teoriaan nuoren masennuksen näkökulmasta –  nuoruusiän kehityksen erityispiirteitä, nuoruusiän masennuksen tyypillisiä ilmenemismuotoja ja nuorten masennuksen hoitoa. Nuorten kognitiivisen psykoterapian erityispiirteitä.  …

Revert to Web View

Matka lapsuudesta aikuisuuteen tapahtuu paljon muutoksia. Normaaliin nuoruusiän kehityksessä on erotettavissa sellainen oireilu, joka vaikeuttaa nuoren arkielämää ja aiheuttaa voimakasta kärsimystä. Lapsilla voi olla erilaisia psyykkisiä oireilua, vaikeammat masennusoireet saattavat ilmaantuvat ensi kertaa vasta nuoruusiässä. Psyykkisiä oireita asianmukaisella avulla helpottaa tilannetta. Lue…

Revert to Web View

Murehtija eristyy työyhteisössä Masentumista vahvistavat ajattelutottumukset Muutamia masentumiseen johtavia ajattelutapoja, joita masentujat usein itsessään tunnistavat Taipumus tehdä mielivaltaisia johtopäätöksiä Taipumus tarkkailla kriittisesti yksityiskohtia ja poimia ne irti asiayhteydestä Liika yleistäminen Suurentelu ja vähättely, joko – tai -ajattelu Omien saavutusten…

Revert to Web View

Tietoa masentuneelle ja läheisille Sisältö: Depressio voi olla tunnetila, oire tai sairaus Luovuus ja depressio Et ole yksin – masentuneisuus on yleistä Depression oireet ovat monimuotoisia Depressio esiintyy harvoin yksiään Depression syitä on useita Vuodenajat ja masennus Vanhuusiän depressio…

Revert to Web View

Sisältö: Lukijalle Mitä lääkäri tarkoittaa hoitoa vaativalla masennuksella? Ahdistuneisuushäiriöt ja masennus Masennus ja päihteet Masennus ja fyysiset sairaudet Masennuksen hoidon kulmakivet Masennuslääkityksen periaatteita ja ongelmat Lukijalle Vakava masennustila – hoitoa vaativa sairaus Nykyisten arvioiden mukaan 5-6 % suomalaisista kärsii…

Revert to Web View

Psykoterapeutit: