Kriittisten tilanteiden stressihallintamalli (Critical Incident Stress Management – CISM) on kehittänyt Jeffrey T. Mitchell, Ph.D., C.T.S. Perusajatuksena on kriittisiin tilanteisiin ennakointi ja niihin valmistautuminen sekä niiden tapahduttua oikeanlaisen ja oikea-aikaisen avun tarjoaminen. jotta tilanteen negatiivisien tunteiden minimoiminen. Suomessa mallia käytetään…

Revert to Web View

Tämä opas käsittelee traumaattisten (psyykkisesti järkyttävien) tilanteiden psykososiaalista tukea ja palveluja. Opas perustuu sosiaali- ja terveysministeriön poikkeusolojen terveydenhuollon neuvottelukunnan alaisuudessa toimineen psykososiaalisen tuen ja palvelujen työryhmän muistioon. sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:16 Avaa julkaisu…

Revert to Web View

Psykoterapeutit: