Tässä syömishäiriöitä käsittelevässä artikkelissa psykoterapeutti Salla Koponen käsittelee minäkokemuksen yhteyttä syömisoireisiin. Syömisen ja painon hallintapyrkimyksellä on  huomattavasti laaja-alaisempi merkitys henkilön itsearvostukselle kuin mitä pintatason syömisoireiden perusteella voisi arvioida. Syömishäiriöihin kytkeytyy myös muille elämän osa-aleille. Syömisoireiden taustalta löydetään minäkokemus, jossa arvottomuuden ja…

Revert to Web View

Psykoterapeutit: