Näin hakeudut psykoterapiaan

  1. Ota yhteyttä sinua hoitavaan terveydenhuollon ammattilaiseen tai suoraan psykoterapeuttiin
  2. Psykoterapia-­arviointi
  3. Varaa aika psykoterapeutilta alkuhaastatteluun

Psykoterapia-arviointi

Arvioinnissa pohditaan millaista työstämistä ongelmat vaativat, löytyykö asiakkaalta kykyä käsitellä näitä psykoterapiassa keskustelemalla, onko nyt sopiva aika terapiaan hakeutumiseen, onko oireita sen verran, että terapiaan kannattaa nyt panostaa, onko asiakkaalla työskentelyhalukkuutta tällä hetkellä ja pystyykö hän sitoutumaan mahdollisesti pitkäaikaiseenkin työskentelyyn. Arviossa kartoitetaan myös onko psykoterapian kannalta estäviä tekijöitä kuten liian haastava elämäntilanne psykoterapiaan keskittymisen kannalta tai liiallista alkoholin tai muiden päihteiden käyttöä, joka haittaisi hyötymistä psykoterapiasta.

Mikäli harkitaan KELAn korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa tarvitset psykiatrin kirjoittaman B-lausunnon.

Täytä hakemuslomake kuntoutuspsykoterapia/neuropsykologinen kuntoutus KU 131.

Liitä mukaan psykiatrin B-lausunto ja valitsemasi psykoterapeutin tiedot. Lue lisää

Psykoterapiaan voi hakeutua myös omalla kustannuksella, jolloin psykiatrin arviota ei tarvita, mutta arviointi tapahtuu silloin valitun psykoterapeutin kanssa.

Alkuhaastattelu

Psykoterapeutin kanssa sovitaan tavallisesti yksi tai useampi haastattelukäynti. Haastattelu tarkoittaa tilaisuutta, jossa molemmin puolin on mahdollista keskustella terapian edellytyksistä. Mieti etukäteen, miten kuvaisit ongelmiasi, tämänhetkistä tilannettasi, ongelmiesi alkamista ja mahdollisia aikaisempia vaikeita tilanteita. Mikäli olet aikaisemmin käynyt hoidossa, voit pohtia saitko siitä apua ja millaista apua nyt toivoisit.​

Kuulostele käynnillä, saako psykoterapeutti mielestäsi käsityksen ongelmastasi. Pystytkö puhumaan hänelle? Aina puhuminen ei aluksi ole helppoa, ainakaan jos ei ole tottunut puhumaan ongelmistaan ulkopuoliselle, joten kannattaa varautua siihen, ettei se heti tunnu helpolta. Syntyykö sinulle kokemus, että hän voisi olla sinulle avuksi tilanteessasi? Psykoterapeutilta voi myös kysyä hänen työskentelytavastaan ja voit arvioida, vastaako tämä riittävässä määrin toiveitasi. Kaipaatko terapialta esimerkiksi konkreettisia tehtäviä tai ohjeita, joita voit arjessasi koittaa soveltaa? Koetko että suurimmat ongelmasi ovat vuorovaikutussuhteissa, ja voidaanko näitä käsitellä terapiasuhteessa? Vaikuttaako siltä, että tällä psykoterapeutilla on asiantuntemusta sellaisiin ongelmiin, joita sinulla on?

Voit halutessasi käydä vaikka useamman psykoterapeutin haastattelukäynnillä, mutta muista että yksikin riittää, eli jos ensimmäinen vaikuttaa hyvältä, voit valita hänet. Valinnasta ei kannata tehdä vaikeampaa kuin se on. Kaikki psykoterapeutit ovat koulutettuja ammattilaisia jotka ymmärtävät monenlaisia ongelmia.

Lähde: HUS Mielenterveystalo Psykoterapiaan hakeutujan opas

Psykoterapeutit: