Milloin tarvitaan psykoterapiaa?

Jokainen kokee joskus ahdistusta ja joutuu toisinaan pois tolaltaan, kun sisäinen tasapaino järkkyy. Kaikilla on elämässään epävarmuuden, pelon ja toivottomuuden hetkiä. Kenenkään ihmissuhteet eivät suju kitkattomasti eikä elämässä voi välttyä pettymyksiltä. Jos ahdistuksen tunteet alkavat vaatia paljon huomiota ja rajoittaa toimintakykyä, ne aletaan kokea psyykkisinä ongelmina.

Paha olo voi ilmetä esimerkiksi masennuksena, ahdistuksena, pelkoina, unihäiriöinä tai itsemurha-ajatuksina. Nämä ovat oireita, joiden taustalla saattaa olla moninaisia elämän kriisejä, kuten pitkittynyt stressi, vaikea elämäntilanne tai elämänkaaren luonnollinen kehityskriisi taikka traumaattinen kokemus.

Psykoterapiaan kannattaa hakeutua ajoissa

Ihminen elää menneisyyden ja tulevaisuuden rajalla, vanhan ja uuden välisessä jännitteessä. Kaipaamme uusia mahdollisuuksia, mutta toisaalta haluamme pysytellä tutuissa ihmissuhteissa ja entisissä elämäntavoissamme. Se on ainakin turvallista. Usein psykoterapiaan lähdetäänkin vasta, kun elämä vanhojen tottumusten puristuksessa käy sietämättömäksi ja uuteen on pakko uskaltautua.

Psykoterapiassa hoitotulokset ovat usein sitä paremmat, mitä varhemmin hoito aloitetaan. Ja toisaalta: miksi kärsiä turhaan ja uhrata kallisarvoisia vuosia, kun ongelmiin voi saada apua? Joskus ihminen on kuitenkin niin syvällä omassa tuskassaan, ettei hän havahdu avuntarpeeseensa. Silloin läheinen ihminen voi ohjata hänet terapeutin puheille. Se on toisesta välittämistä.

Psykoterapia tuo helpotusta elämään, sillä se syventää ja eheyttää ihmisen kokemusta itsestään. Se antaa välineitä vaikeiden asioiden ja kokemusten käsittelyyn. Moni kokee aivan konkreettisesti itsensä rikkaammaksi terapiatunnin jälkeen.

Psykoterapia – löytöretki minuuteen

Kaikkia psykoterapian työskentelytapoja yhdistää toivo.  Toivo viriää, kun huomaa suhtautuvansa itseensä ja omiin oireisiinsa ja tapoihinsa kokea suvaitsevaisemmin ja ymmärtäväisemmin kuin aiemmin.

Psykoterapeuttinen työskentely on kehitysprosessi, jonka tavoitteena on saada aikaan pysyviä muutoksia. Se tähtää itseymmärryksen kasvuun ja on yleensä pitkä prosessi ja välillä raskasta henkistä työtä. Tarkoituksena on saada kosketus omiin tunteisiinsa ja kokemuksiinsa vuorovaikutuksessa terapeuttinsa kanssa. Se edellyttää kykyä sietää turhautumista ja vahvaa motivaatiota ja kiinnostusta oman mielensä ja omien toimintatapojensa tarkasteluun. Psykoterapiassa tehtävän henkisen työn tavoitteena on poistaa tai lievittää koettua kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä omia valmiuksia ja rohkeutta itse ratkaista ja kohdata ongelmiaan.

Omien kokemuksien työstäminen ja niiden ymmärtäminen on yksi psykoterapian perusajatuksista. Terapiassa keskustellaan asioista, jotka ovat mielessä ajankohtaisia: tunteet, ajatukset ja toiveet, joita terapiassa kävijä kokee omassa arjessaan. Työstettävät asiat kumpuavat menneestä, nykyhetkestä ja tulevasta. Psykoterapiassa saa omaa tilaa ja aikaa kuunnella ja tutkia ja ymmärtää itseään sekä menneisyytensä tapahtumia uudella ja uteliaalla tavalla.

Psykoterapian avulla on mahdollista ymmärtää paremmin omaa elämäänsä ja vaikuttaa sen kulkuun, kun tietoisuus itsestä, omista tarpeista ja toiminnan vaikuttimista kasvaa. Siten saa tilaisuuden tehdä itse omat ratkaisunsa ja elää omaa elämäänsä itselleen sopivalla tavalla.

Psykoterapeutit: