Kriisiterapia

Ihminen joutuu joskus kohtaamaan odottamattomia asioita, jotka voivat ylittää hänen henkisen sietokykynsä. Kriisiterapiassa käydään läpi tuskallisia tapahtumia ja tasoitetaan hellävaraisesti tietä eteenpäin. Toisinaan kriisi voi olla uuden alku ja väline, jonka avulla elämä voi muuttua paremmaksi.

Traumaattisessa kriisissä ihminen kohtaa äkkiarvaamatta epätavallisen voimakkaan tapahtuman, joka aiheuttaisi psyykkistä kärsimystä lähes kenelle tahansa. Siksi traumaattisen kriisin synnyttämä ahdistus, pelko ja levottomuus eivät ole merkki psyykkisestä häiriöstä. Yleensä kyse on siitä, että psyykkisesti terve ihminen on joutunut tavanomaisesta poikkeavaan tilanteeseen, jossa hänen selviytymiskeinonsa ovat tilapäisesti riittämättömät.

Kriisiterapia on yleensä lyhytterapiaa, joka perustuu esimerkiksi psykodynaamiseen, kognitiiviseen tai ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan. Tällöin terapeutit eivät edusta puhtaasti yhtä koulukuntaa, vaan kriisin hoidossa käytetään monenlaisia menetelmiä.

Yhteistä kriisiterapian eri muodoille on se, että hoitojaksot ovat melko lyhyitä (6–12 kuukautta) ja että niiden kesto on määritelty etukäteen. Tarvittaessa hoitoa voidaan jatkaa pitkällä terapialla. Traumaattinen kokemus voi nimittäin laukaista ihmisessä tarpeen pohtia itseään ja elämäänsä aiempaa syvällisemmin. Aiemmat kriisit, niihin liittyvät tuskalliset muistot ja lapsuudenkokemukset saattavat aktivoitua ja niiden läpikäyminen vie aikaa.

Psykodynamisesti suuntautuvassa työskentelyssä tutkitaan kriisin aiheuttanutta tilannetta ja sitä, mikä merkityksiä tapahtumalla on ihmiselle. Tämän myötä voidaan ymmärtää, miksi joku reagoi tiettyyn tapahtumaan voimakkaasti ja joku muu paljon vähemmän tai ainakin eri tavalla. Terapiassa asioihin liittyvät yksityiset merkitykset pyritään saamaan selville käymällä läpi ihmisen elämäkertaa ja kehityshistoriaa.

Psykoterapeutit: