Kriisi-interventio

Kriisit syntyvät äkillisesti eikä niihin useinkaan ole osattu varautua. Traumaattisen kriisin taustalla on usein poikkeuksellisen voimakas tapahtuma, joka olisi aiheuttanut pelon, avuttomuuden tai kauhun tunteita lähes kenelle tahansa. Myös kehityskriisit, jotka ovat ihmisen elämänkaareen kuuluvia siirtymäkausia, saattavat toisinaan herättää ylivoimaiselta tuntuvaa ahdistusta. Kriisin jälkeen ihminen kokee itsensä avuttomaksi ja puolustuskyvyttömäksi. Hän haavoittuu henkisesti, vaikka fyysistä vahingoittumista ei tapahtuisikaan.

Kriisi-interventiossa asiakasta tuetaan niin, että hän saavuttaa jälleen elämänhallintansa. Samalla häntä autetaan palauttamaan aikaisempi toimintakykynsä. Terapeutin tehtävänä on auttaa potilasta ottamaan käyttöön uusia selviytymiskeinoja, jotka auttavat häntä selviytymään akuutista kriisitilanteesta.

Useimmiten kriisi-interventio koostuu 4-10 tapaamisesta, jotka toteutetaan 4-6 viikon jakson aikana. Joskus kriisihoidon aikana saavutukset tulokset johtavat siihen, että asiakas haluaa jatkaa hoitoa toisentyyppisessä terapiassa. Yleensä siihen ei kuitenkaan ole halua eikä tarvetta.

Psykoterapeutit: