Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT-terapia)

Kat on lyhytkestoinen integratiivinen psykoterapiamuoto. Sen tapoja hahmottaa ja kuvata psyykkisiä ongelmia voidaan soveltaa myös pitkässä terapiassa, pari- ja ryhmäterapiassa sekä monenlaisten hoitotilanteiden jäsentämisessä.

Kat-terapeutti ja potilas pyrkivät yhteistyössä hahmottamaan potilaan ongelmien ja oireiden taustoilla olevia sisäistyneitä toimintatapoja. Nämä näkyvät esimerkiksi toistuvana tapahtumien kulkuna tai potilaan tapana suhtautua muihin ihmisiin ja itseensä. Terapiatunnulla esille tulevat vastavuoroiset asetelmat ovat myös tarkastelun kohteena ja toimivat ymmärryksen lähteenä. Itsehavainnoinnin kehittyminen avaa potilaalle mahdollisuuden tietoisempiin valintoihin ja muutokseen.

Kat-hoito alkaa 46 käynnin mittaisella selvittelyvaiheella, jonka perusteella sovitaan terapian tavoitteista ja kestosta. Varsinainen hoito on yleensä lyhyt (12–20 istuntoa). Joskus pelkkä selvittelyvaihe on riittävä jäsentelyapu, joskus tarvitaan pitempää hoitoa (40–70 istuntoa).

Kat-terapian aikana yhdessä luodut ja jaetut hahmotukset tukevat potilaan työskentelyä terapiatuntien ulkopuolella ja terapiajakson jälkeen. Usein ne kirjataan paperille selvittelyvaiheen lopussa ja hoidon päättyessä.

Kat- terapiaan kuuluu ainakin vähintään yksi seurantakäynti tavallisimmin kolmen kuukauden kuluttua. Seurantakäynnillä arvioidaan yhdessä potilaan tilanteen kehittymistä. Tarvittaessa suunnitellaan uusi kat-jakso tai muuta hoitoa vielä kesken jääneiden asioiden työstämiseksi.

Kat on menetelmänä joustava ja monipuolinen. Psykoterapeuttisen keskustelun rinnalla voidaan käyttää kirjallisia, kuvallisia, toiminnallisia ja mielikuvatekniikoita.

Kat soveltuu monenlaisille potilasryhmille. Erityisen hyvin se sopii masennuksesta, paniikki- ja pelkotiloista, työuupumuksesta ja ihmissuhdeongelmista kärsiville. Persoonallisuushäiriö- ja rajatilapotilaita se auttaa usein eheytymiskehityksen alkuun suhteellisen lyhyessä ajassa.

Psykoterapeutit: