Kognitiivinen psykoterapia

Ihmisen käsitykset – niin realistiset kuin epärealistisetkin syntyvät hänen kokemuksistaan, niistä asenteista ja mielipiteistä, joita muut viestivät hänelle ja joiden esittäjiin hän samaistuu. Tämän informoinnin prosessointi saattaa olla epätarkoituksenmukaista, hänellä on ajatuksia jotka ovat yhteydessä epämieluisiin tunteisiin, kokemuksiin, mielikuviin ja toimintoihin.

Ihminen saattaa oppia ajattelemaan tavalla, joka saa olon tuntumaan pahalta. Toistuvat negatiiviset kokemukset vahvistavat helposti negatiivista käsitystä itsestä. Mikäli negatiivista käsitystä itsestä ei muuteta, siitä tulee pysyvä mielen rakenne. Kognitiivisessa psykoterapiassa itsetuntoa ja elämänhalua syövien ajatusten tilalle pyritään löytämään uudenlaisia ajatuksia.

Lyhyissä kognitiivisissa terapioissa (10–20 kertaa) työskennellään keskittyneesti potilaan epätarkoituksenmukaisten ajatustapojen tunnistamiseksi ja niiden muuttamiseksi. Potilaan hyvinvoinnille vahingollisten ajatusten otteesta voidaan päästä parantamalla ongelmanratkaisutaitoja ja lisäämällä selviytymiskeinoja.

Pidemmissä kognitiivisessa psykoterapiassa tavoitteena on kehittää uudenlaisia kokemustapoja ja rakentaa vuorovaikutussuhteita uudelle perustalle. Kärjistäen voidaan sanoa: kun ihmisen sisäiset säännöt ovat jäykkiä, ihminen ei vain selitä ja yhdistele kokemuksiaan jäykän subjektiivisella tavalla, vaan myös hänen kokemuksensa jäävät puutteellisiksi.

Terapiassa etsitään emotionaalisesti merkittävien kognitiivisten skeemojen juuria käymällä läpi kehityshistoriaa, jotta kunkin potilaan persoonallisia merkityksiä ohjaavat sisäiset säännöt tulisivat esille ja ymmärrettäviksi.

Psykoterapeutit: