Debriefing (jälkipuinti)

Debriefing-apu on tarkoitettu äkillisen, epätavallisen tai odottamattoman tapahtuman osallisille. Kyseessä voi olla onnettomuus, väkivallan kohteeksi joutuminen, läheisen äkillinen kuolema tai loukkaantuminen. Joskus apua tarvitaan, vaikka henkilö olisi vain joutunut traumaattisen tilanteen silminnäkijäksi. Tarkoituksena on ehkäistä onnettomuuksien tai uhkaavien tilanteiden aiheuttamia jälkireaktioita.

Psykologinen debriefing on ryhmämenetelmä osallisten aistimusten, kokemusten ja reaktioiden seikkaperäistä käsittelyä varten. Käsittelytilanne on järjestettävä 1–3 vuorokautta tapahtuman jälkeen. Sen tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva tapahtuneesta ja siten nopeuttaa reaktioiden ja oireiden normalisointia.

Debriefing-työn lähtökohtana on tapahtuman äkillisyys, traumaattisuus ja järkyttävyys, eivät ihmisten fyysiset ja psyykkiset reaktiot. Yleensä tilanteessa kyse on siitä, että tavalliset ihmiset ovat joutuneet tilanteeseen, jossa heidän selviytymiskeinonsa ovat tilapäisesti riittämättömät.

Menetelmän tehokkuudesta on hyviä kokemuksia jo useista maista. Suomessa menetelmää on käytetty useita vuosia monilla paikkakunnilla.

Psykoterapeutit: