Kristiina Jumppainen

kristiina-jumppainen-web

Luomassa menneisyyttä ja tulevaisuutta

Me ihmiset emme koskaan selitä ainoastaan kokemaamme, vaan myös muistikuvaamme – muistoamme –  kokemuksestamme.  Me muistamme tulkitsemalla.  Kaikilla tapahtumien tulkinnoilla ja selityksillä on mielensä.  Selityksemme rakentuvat aikajärjestykseen, joka alkaa menneisyydestä jatkuen nykyhetkeen ja avautuen tulevaisuuteen.  Mennyt on mahdollisuus – siellä on ääretön määrä tulkintoja.  Jokaisella inhimillisellä järjestelmällä on oma historiansa ja menneisyytensä.  Tämä määrittää tapahtumien merkitystä nykyisyydessä ja tulevaisuudessa.  Voimme muuttaa joidenkin asioiden merkitystä ja näin muuttaa tulevaisuuttamme.

Perheterapia on ammatillinen ja tietoinen pyrkimys ja keino tutkia, ymmärtää ja hoitaa perheen sisäisen vuorovaikutuksen kokonaisuudessa ja yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä ja niiden aiheuttamaa kärsimystä.  Perheterapian teoreettiset lähtökohdat ovat mm. psykodynaamisesta teoriasta, kognitiivisesta teoriasta, lasten psykoterapiasta, ryhmäterapiasta, psykoosien psykoterapiasta ja erityisesti systeemikeskeisestä perhetutkimuksesta muodostuneessa kokonaisuudessa.

Terapiakoulutukset

Lisäksi lyhyempiä koulutuksia liittyen mm. syömishäiriöihin, traumoihin, masennukseen sekä erilaisia menetelmäkoulutuksia

KELA -pätevyys
TEO:n ( Terveydenhuollon oikeusturvakeskus) hyväksyntä

Työkokemus

 • Yksityisvastaanotto sivutoimisesti vuodesta 2002, vuodesta 2005 alkaen päätoimisesti
 • Psykoterapiataitojen Instituutti, 1994 – 2005, psykoterapeutti; yksilö-, pari- perhe- ja ryhmätapaamiset ja terapiat, työnohjaus, kouluttaminen, opiskelijoiden ohjaus
 • Yksinhuoltajien asuin- ja palvelutalo
 • Helsingin poikakoti
 • Pääkaupungin Turvakoti
 • Lisäksi kokemusta nuorisotyöstä, lastenkotityöstä, siivoustyöstä ja lastenhoidosta

Ryhmätyökokemus

 • Avioeroryhmät
 • Itsemurhan tehneen omaisten ryhmä
 • Huostaanotettujen lasten vanhempien ryhmä
 • Vanhempien ryhmä
 • Perheryhmä
 • Naisten ryhmä

Yhteystiedot

Kristiina Jumppainen
kristiina.jumppainen@introspekt.fi, p. 050 437 2246

Psykoterapeutit: