Psykoterapeuttiluettelo

Psykoterapeuttimme ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia. Terapia-ajat varataan suoraan terapeutilta. Terapeuttilistalla on maininta voiko ko. terapeutti ottaa uusia asiakkaita. Vastaanottomme sijaitsee Helsingissä hyvien kulkuyhteyksien päässä.

Terapia-ajan peruuttaminen

Kaikki sovitut terapia-ajat ovat maksullisia. 

Näin hakeudut psykoterapiaan

 1. Ota yhteyttä sinua hoitavaan terveydenhuollon ammattilaiseen tai suoraan psykoterapeuttiin
 2. Psykoterapia-­arviointi
 3. Varaa aika psykoterapeutilta alkuhaastatteluun

Jouni Helenius
Kognitiivinen psykoterapeutti
jouni.helenius@pancognitiofennia.fi
0407166087

 • Kognitiivisen terapian eri näkökulmat, mm. skeematerapia
 • Yksilöterapiaa sekä lyhyttä että pitkää
 • Mm: ahdistus / masennus ja työelämän ongelmat
 • EMDR-terapia
 • Työnohjaus
 • Coaching
 • Laaja kokemus työyhteisöjen toiminnan kehittämisestä
 • KELA (aikuiset ja nuoret) ja Valvira -pätevyys
 • www.pancognitiofennia.fi

Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita:
Ei

Jarmo Herkman
Psykologi, psykoterapeutti, kognitiotieteen lisensiaatti
jherkman@gmail.com
044 2304448

 • yksilöterapia aikuiset ja nuoret
 • integroiva, eri terapiamenetelmiä tarpeen mukaan yhdistelevä viitekehys
 • lyhytterapiat: IPT, integroiva tai ratkaisukeskeinen
 • psykologin arviot ja neuvonta
 • kognitiiviset menetelmät, mindfulness
 • kehollisia ja toiminnallisia menetelmiä
 • kriisit ja traumat
 • dialoginen, aktiivinen ja aito vuorovaikutustyyli
 • Valvira- ja Kela-pätevyys
 • Also In English

Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita:
Ei

Markku Andelin
Psykoterapeutti
markku.andelin@introspekt.fi
040 514 66 44

 • Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia [KAT]
 • Traumapsykoterapia
 • Kriisi-interventio
 • Kriisipsykoterapia
 • Dissosiaatiohäiriöiden hoito
 • EMDR-terapia
 • EMDR Facilitaattori & Consultant (EMDR Institute, EMDR Europe)
 • Sensorimotorinen kehoterapia
 • Työnohjaus
 • KELA- ja VALVIRA-pätevyys
 • Lue lisää

Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita:
Ei

 • Yksilöterapia
 • Pari- ja perheterapia
 • Kriisit ja traumat
 • Traumaterapian menetelmiä
 • Myös nuoret
 • Sensorimotorisen psykoterapian menetelmiä ja muita kehollisia hoitomenetelmiä
 • kaksivuotinen joogaohjaajakoulutus
 • rentouttava äänimaljahoito
 • KELA-pätevyys, VALVIRAn hyväksymä psykoterapeutti
 • Lue lisää

Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita:
Ei

Arto Kyllönen
Psykoterapeutti, perheterapeutti VET, työnohjaaja
arto.kyllonen(at)kolumbus.fi
040 5388282

 • Yksilöpsykoterapia aikuisille ja nuorille
 • Lyhytpsykoterapia
 • Kriisiterapia
 • EMDR-terapia
 • Kognitiivisesti painottunut integratiivinen suuntaus
 • Traumapsykoterapia
 • Rentoutuminen ja mielikuvatyöskentely
 • Parisuhde- ja perheterapia
 • Työnohjaus ja konsultointi
 • KELA- ja Valvira-pätevyys

Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita:
Ei

Anita Birstolin
Psykoterapeutti

 • Perheterapia
 • Yksilöterapia
 • Työnohjaus

Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita:
Ei

Psykoterapeutit: