Työelämän henkinen ensiapu ja kriisivalmius – koulutus

Talousuutiset kertovat yritysten rakenteellisista muutoksista kuten organisaation keventämisistä, yrityssaneerauksista ja fuusioista. Myös kielteinen julkisuus, onnettomuudet, ja epävakaa markkinatilanne aiheuttavat epävarmuutta työyhteisössä.

Kaikki muutokset eivät ulotu yhtä laajalle eivätkä ole yhtä näkyviä. Kuitenkin esimerkiksi työyhteisön jäsenen sairastuminen, työntekijän omaisen kuolema tai työntekijän irtisanominen vaikuttaa aina myös henkisesti koko työyhteisöön, laajemmaltikin. Heitä ovat mm. työntekijän esimies, päätöksentekijä, luottamushenkilöt, työpaikalle jäävät ja samassa tilanteessa olevat työtoverit, asiakkaat sekä perhe- ja ystäväpiiri.

Muutos – näennäisesti pienikin – merkitsee työyhteisölle usein kriisiä, joka edellyttää työntekijöiltä uudenlaista sopeutumista. Kriisi uhkaa toiminnan jatkuvuutta, kuluttaa inhimillisiä voimavaroja ja lisää psyykkistä pahoinvointia.

Kriisin psykososiaalisella hallinnalla ja käsittelyllä voidaan vähentää työntekijöiden inhimillisiä kärsimyksiä ja turvata organisaation toimintakyky ja hyvinvointi. Samalla se kertoo, että yritys välittää työntekijöistään vaikeissakin tilanteissa ja huonoinakin aikoina. Se, miten työntekijät huomioidaan muutostilanteissa, kertoo paljon yrityksen todellisesta arvopohjasta.

Koulutuksen tavoite

 • antaa perustietoa työyhteisön ja yksilöiden kriiseistä
 • niiden inhimillisestä hallinnasta
 • parannetaan valmiuksia kohdata kriisissä olevia ihmisiä
 • vahvistetaan psykososiaalisten kriisien hallintaa osallistujien organisaatioissa
 • yhteistoiminta johdon, henkilöstöhallinnon, henkilöstön ja työterveydenhuollon kriisitilanteiden ehkäisyssä ja hoidossa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät tee varsinaista kriisityötä, mutta vastaavat työyhteisön henkisestä hyvinvoinnista, jotka kohtaavat työssään vaikeassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä tai jotka suunnittelevat henkisen hyvinvoinnin tukiverkostoja työyhteisössään.

Näitä ovat:

 • henkilöstöhallinto
 • luottamushenkilöt
 • työsuojeluhenkilöt
 • työterveydenhuolto
 • kriisiryhmät

Koulutuksen rakenne

Koulutus on pienryhmäkoulutus (8–10 henk.) ja käsittää kolme lähiopetuspäivää. Ennen lähiopetusta osallistujat perehtyvät alan kirjallisuuteen. Lähiopetuspäivien sovelletaan teoriaa käytännön tilanteisiin, ja näitä havainnollistetaan esimerkein ja harjoituksin. Osallistujien on mahdollista laatia henkisen tuen kriisisuunnitelma omalle organisaatiolleen.

Koulutuksen keskeiset teemat

 • kriisin vaikutukset työyhteisöön
 • ihmisen käyttäytyminen kriisissä
 • mitä on henkinen loukkaantuminen
 • psykososiaalisen tuen eri vaiheet
 • ennakoiva valmentautuminen
 • abc-kriisi-interventiomalli
 • teoreetikosta taitajaksi ja uskaltajaksi
 • sosiaalinen verkosto ja sen tuen hyödyntäminen
 • auttajan rajat
 • kriisisuunnitelma
 • organisaation sisäinen ja ulkoinen tuki
 • jälkipuinti (debriefing) – organisointi ja toteuttaminen

Kouluttaja

Kriisipsykoterapeutti Markku Andelin, Introspekt, markku.andelin@introspekt.fi
p. (09) 694 2216

Psykoterapeutit: