Yrityspalvelut

Henkilöstömäärän sopeuttaminen ja henkinen hyvinvointi

Talouden rakenteissa ja suhdanteissa tapahtuvat muutokset aiheutuvat organisaatioiden keventämistä, yrityssaneerauksia ja fuusioita. Yritysten kohtaama kielteinen julkisuus, onnettomuus tai epävarma markkinatilanne aiheuttavat myös epävarmuutta koko työyhteisössä.

Muutos – näennäisesti pienikin – merkitsee työyhteisölle usein kriisiä, joka edellyttää työntekijöiltä uudenlaista sopeutumista. Kriisi uhkaa toiminnan jatkuvuutta, kuluttaa inhimillisiä voimavaroja ja lisää psyykkistä pahoinvointia.

Kaikki muutokset eivät ulotu yhtä laajalle eivätkä ole yhtä näkyviä. Seuraukset koskettavat asianomaisten lisäksi välillisesti 15–20 henkilöä joita ovat mm.

  • työntekijän esimiestä
  • päätöksentekijää
  • luottamushenkilöitä
  • työpaikalle jääviä
  • samassa tilanteessa olevia työtovereita
  • työterveydenhuoltoa
  • asiakkaita
  • perhe- ja ystäväpiiriä

Kriisin psykososiaalisella hallinnalla ja käsittelyllä voidaan vähentää työntekijöiden inhimillisiä kärsimyksiä, parantaa yksilön ja työyhteisön hyvinvointia sekä turvata organisaation toimintakyky.
Kriisit huomioiva henkilöstöpolitiikka on työntekijöille viesti siitä, että organisaatio välittää työntekijöistä vaikeissakin tilanteissa ja huonoina aikoina. Se, miten työntekijät huomioidaan muutostilanteissa kertoo paljon yrityksen todellisesta arvopohjasta ja toiminnan kestävästä kehityksestä. Tämä on tulevaisuuden organisaatiolle merkittävä tekijä kilpailtaessa ammattitaitoisista työntekijöistä.

Lisää aiheesta artikkelissa:
Työyhteisön henkilöstön sopeuttaminen ja henkinen hyvinvointi

Kriisinhallinta on alku muutosprosessille, joka tukee työyhteisön hyvinvointia ja ammatillista kehitystä.
Soita (09) 694 2216 tai lähetä sähköpostia asiakaspalvelu@introspekt.fi

Psykoterapeutit: