Dissosiaatiohäiriö (ajatusten, tunteiden, tekojen ym. erillisyys)

Dissosiaatiohäiriöt ovat kirjo mielenterveyden häiriöitä, jotka ovat seurausta vakavasta, usein pitkäaikaisesta lapsuusiän traumatisaatiosta.  Niille on ominaista se, etteivät tunteet, ajatukset, aistimukset ja teot toimi yhteistyössä keskenään.  Normaalisti ihminen pystyy integroimaan tietoisuutensa erilaiset puolet yhtenäiseksi minuuden kokemukseksi. Dissosiaaatiohäiriöinen henkilö saattaa olla muistamaton tekemisilleen, kokea vuorotellen itsensä tunnekylmäksi tai joutua ylivoimaisten tunteiden valtaan tai kokea selittämättömiä ruumiillisia oireita. 

lue lisää >

Revert to Web View
Next Post Previous Post

Psykoterapeutit: