Traumaattisten tilanteiden psykososiaalinentuki ja palvelut

Tämä opas käsittelee traumaattisten (psyykkisesti järkyttävien) tilanteiden
psykososiaalista tukea ja palveluja. Opas perustuu sosiaali- ja terveysministeriön
poikkeusolojen terveydenhuollon neuvottelukunnan alaisuudessa toimineen psykososiaalisen tuen ja palvelujen työryhmän muistioon.

sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:16

Avaa julkaisu

Revert to Web View
Next Post Previous Post

Psykoterapeutit:

Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita:
Kyllä