Toistuvan masennuksen ennaltaehkäisy mindfulness:iin pohjautuvalla

 

MBCT ( Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression) yhdistää mindfulness-harjoittelun kognitiivisen terapian työmenetelmiin. MBCT opetetaan tunnistamaan masennuksen uusiutumiselle altistavia mielen sisältöjä ja prosessointitapoja. Mindfulness-harjoittelu mahdollistaa tietoisen etäännyttämisen avulla uudenlaisen suhteen mielen kokemuksiin. Tämä auttaa ajoissa tunnistamaan masennuksen uusiutumiselle altistavat lievätkin surullisuudentunteet ja estää niiden syvenemisen depressioksi.

 

Lue lisää >

Revert to Web View
Next Post Previous Post

Psykoterapeutit:

Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita:
Kyllä