Skitsofreniapotilaan kognitiivinen psykoterapia

Skitsofrenia (vanh. jakomielitauti) on psykoosisairaus joka alkaa yleensä nuorella aikuisiällä. Skitsofrenian esiintyvyys on noin 1 % ja Suomessa on noin 50 000 skitsofreniaa sairastavaa henkilöä eli skitsofreenikkoa. Skitsofrenia oireilee hyvin monella eri tavalla. Yleisempiä oireita ovat todellisuudentajun heikkeneminen eli psykoottisuus – aistiharhat, harhaluuloisuus, jaksamattomuus ja ja tunteidenlatistuminen.
Tiina Tuomisen kuvailee artikkelissaan skitsofreniapotilaan kognitiivista terapiaa erilaisten tutkimusten ja katsausten valottamana. Lisäksi hän esittelee kaksi terapiatapausesimerkkiä, jotka valottavat omia terapeutin kokemuksiani kahden skitsofreniapotilaan kognitiivisesta psykoterapiasta.

Lue lisää

Revert to Web View
Next Post Previous Post

Psykoterapeutit:

Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita:
Kyllä