Silta toisen mieleen – terapiasuhteen rakentuminen psyykkisesti hajanaisen lapsen psykoterapiassa

Kognitiivisen psykoterapian piirissä on kiinnitetty huomiota terapiasuhteen merkitykseen terapeuttisessa muutosprosessissa. Tässä artikkelissa psykoterapeutti Taimi Ryynänen kuvaa teoreettista taustaa terapiasuhteen erilaisista funktioista muutoksen välineenä. Pohjaten Shirkin ja Russelin (1996) teoksessaan esittämään kolmiosaiseen jakoon lasten psykoterapiasuhteen tehtävistä: terapia tukena, allianssina ja strategiana.

 

Lue lisää >

Revert to Web View
Next Post Previous Post

Psykoterapeutit:

Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita:
Kyllä