Minä ja syöminen: minäkokemuksen ja syömisoireiden yhteys

Tässä syömishäiriöitä käsittelevässä artikkelissa psykoterapeutti Salla Koponen käsittelee minäkokemuksen yhteyttä syömisoireisiin. Syömisen ja painon hallintapyrkimyksellä on  huomattavasti laaja-alaisempi merkitys henkilön itsearvostukselle kuin mitä pintatason syömisoireiden perusteella voisi arvioida. Syömishäiriöihin kytkeytyy myös muille elämän osa-aleille. Syömisoireiden taustalta löydetään minäkokemus, jossa arvottomuuden ja kyvyttömyyden tunteet ovat keskiössä.  Lopuksi Salla Koponen käy  läpi minäkokemukseen liittyvien kysymysten merkitystä ja syömishäiriöiden terapiassa.

Lue lisää

Revert to Web View
Next Post Previous Post

Psykoterapeutit:

Arto Kyllönen

Psykoterapeutti, perheterapeutti VET, työnohjaaja

arto.kyllonen(at)kolumbus.fi
040 5388282

Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita:
Kyllä
Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita:
Kyllä