Vihalle ja aggressiolle ominainen kognitiivinen prosessointi

Tässä artikkelissa käsitellään vihan säätelyn ongelmiin – vihan ja aggression väliseen yhteyteen liittyvää kognitiivista prosessointia. Pohjautuen Novacon kognitiivis-behavioraalisen vihan hoitomallin teoriataustaan.

Lue lisää >

Revert to Web View
Next Post Previous Post

Psykoterapeutit:

Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita:
Kyllä