Terapiasuhteen ongelmat epävakaan persoonallisuus-häiriön

Jyri Tammisen artikkeli on kolmiosainen. 1. osassa hahmottelemaan epävakaata persoonallisuutta ja traumatisoitumista psykiatrisen diagnostiikan ja tunteensäätelyn. 2. osa kuvaamaan EVP-oireilua kiintymyssuhdeteorian, varhaiseen traumatisoitumisen ja tunteensäätelyn biologian näkökulmasta. 3. osa käsitteellistää EVP-potilaan ja terapeutin vuorovaikutusta.

Lue lisää

Revert to Web View
Next Post Previous Post

Psykoterapeutit:

Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita:
Kyllä