Sisäiset dialogit työuupumuksen kuvaajina

Työuupumus määritellään tilana, johon liitetään uupumusasteinen väsymys,

kyynistyminen/ depersonalisaatio ja ammatillisen itsetunnon heikentyminen.

Tässä artikkeli Markku Jääskeläinen tarkastelee asiakkaan työuupumusta siten kuin se ilmenee sisäisessä dialogissaan  –  minuuden eri tilojen ja niiden välisten suhteiden kautta ilmenevää työuupumuksen kokemista.

Lue lisää >

Revert to Web View
Next Post Previous Post

Psykoterapeutit:

Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita:
Kyllä