Menetykseen liittyvän merkityksen uudelleenrakentaminen

Menetykseen sopeutumisen tehtäviä ovat menetyksen hyväksyminen tosiasiana, kivun kokeminen, oletetun maailman uudistaminen, suhteen uudelleenrakentaminen menetettyyn ja itsen uudelleen löytäminen.

Psykoterapeutit Pirjo Haapasalmi, Marjaana Laakso ja Iinu Rönkkä tarkastelevat, kuinka merkityksen uudelleenrakentaminen menetyksen jälkeen tapahtuu, ja miten terapeutti voi edistää tätä prosessia. Teoreettisena taustana on narratiivinen lähestymistapa kognitiivis-konstruktiivisen viitekehyksensisällä.

Lue lisää >

Revert to Web View
Next Post Previous Post

Psykoterapeutit:

Arto Kyllönen

Psykoterapeutti, perheterapeutti VET, työnohjaaja

arto.kyllonen(at)kolumbus.fi
040 5388282

Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita:
Kyllä
Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita:
Kyllä