”Kuka auttaa minua?” – Vanhemmat ja kouluikäisen (7-12 vuotias) lapsen kognitiivinen psykoterapia

Kouluikäisen lapsen kanssa terapiatyö vaatii onnistuakseen yhteistyötä vanhempien kanssa. Kouluikäinen lapsi elää tässä hetkessä, aikuisten tukea terapian onnistumiseksi ja arjen pulmien näkyväksi saamiseksi. Työskentelyyn lapsen kanssa tarvitaan myötävaikutusta ja aputerapeutteina toimimista.  Oman lapsensa suhteen vanhempi tekee parhaansa omista lähtökohdistaan käsin. Tähän on vaikuttamassa  vanhemman oma lapsuuden kasvuolosuhteet ja kokemukset saamastaan vanhemmuudesta.

Lue lisää

 

Revert to Web View
Next Post Previous Post

Psykoterapeutit:

Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita:
Kyllä