Käytännön oikeusopas väkivaltarikoksen uhrille

Rikoksen uhriksi voi joutua kuka tahansa. Uhriksi joutuminen ei valikoi vahvoja tai heikkoja. Suomen mielenterveysseura ja rikosuhripäivystyksen on tehnyt oikeusoppaan rikoksin uhriksi joutuneille.

Opas kertoo:

  • rikosilmoituksen tekemisestä
  • poliisin suorittamasta esitutkinnasta
  • syyttäjän syyteharkinnasta
  • sovittelusta
  • käräjäoikeuden toimenpiteistä
  • tuomioistuinkäsittelystä
  • muutoksenhausta
  • uhrin oikeutta vahingonkorvauksiin
  • mahdollisuutta lainopilliseen apuun rikosasiassa
  • lähestymiskiellon hakemista

 

Lue lisää

Revert to Web View
Next Post Previous Post

Psykoterapeutit:

Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita:
Kyllä