Sanat voivat sen kertoa – parisuhteen viestintä

Parisuhteeseen liittyy voimakkaita tunteita.  Ongelmien äärellä ei kannata keskittyä syyllisen etsimiseen. Osapuolet saattavat tehdä virheellisiä tulkintoja toisistaan. Rakentavampaa on lähteä selvittämään osapuolten uskomuksia ja viestintää. Näin konfliktien taustalla olevat väärinkäsitykset ja kielteinen ajattelu tulevat esille.

Lue lisää ->

Revert to Web View
Next Post Previous Post

Psykoterapeutit:

Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita:
Kyllä