Psykoterapeutti Markku Andelin

markku-andelin-web

Työskentelyni viitekehykset

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT)

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia on ajallisesti rajattu integratiivinen psykoterapian muoto, jossa yhdessä asiakkaan kanssa havainnoidaan hänen oireiluaan ja kokemusmaailmaansa. Yhdessä pyritään hahmottamaan taustalla olevia sisäistyneitä toimintatapoja.
Terapian alussa luodaan yhteinen hahmotus 4–5. käynnillä. Yhdessä löydetty hahmotus on asiakkaan työvälineenä – hänen pohdintojensa apuna – terapiatuntien ulkopuolella ja edelleen terapiajakson päätyttyä. Tämä kuvaus on työskentelyn tukena myös terapiatuntien aikana, ja se muuttaa muotoaan yhteisen ymmärryksen lisääntyessä ja syventyessä.
Kognitiivis-analyyttistä viitekehystä voidaan käyttää sekä pitkä että lyhytkestoisissa psykoterapioissa.

Traumaterapia

Traumaterapia on eräs psykoterapian lähestymistapa. Traumaterapiassa asiakasta autetaan kartoittamaan syntynyt tilanne ja käsittelemään traumaattinen kokemus sen vaikutusten purkamiseksi. Terapiassa käsitellään toimintakykyä kapeuttavia muistoja. Asiakasta ohjataan vakauttamaan toivottuja toimintatapojaan, kokoamaan itseään, edistämään toimintakykyään ja eheyttämään persoonaansa. Traumaterapiassa voidaan tilanteen mukaisesti käyttää useita erilaisia psykoterapeuttisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä.

EMDR- menetelmä

EMDR – menetelmä on hoitosuunnitelman osana käytetty terapeutin työväline.
Menetelmän perustana on asiakkaan omat elämänkokemukset, sekä kyky ja halu kohdata kokemuksiinsa liittyviä vaikeita tunteita.
EMDR – menetelmä antaa mahdollisuuden vaikeiden kokemusten ja nykyisyyttä häiritsevien muistojen työstämiseen. Menetelmän käyttö voi merkittävästi nopeuttaa traumaattisesta tapahtumasta toipumista ja vähentää asiakkaan kokemaa stressiä menneisyyden tapahtumista.
Asiakkaalle tulee realistisempi näkemys menneisyyden tapahtumasta ja hän voi levollisesti ajatella tapahtunutta yhtenä osana elämänhistoriaansa.
Muutokset tapahtuvat mielikuvissa, tunteissa, kehossa ja uskomuksissa.

Terapeuttinen koulutus

 • Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT)
 • Trauma- ja kriisipsykoterapia
 • Dissosiaatiohäiriöiden hoitoon
 • EMDR -facilitaattori (koulutus ja työnohjaus)
 • Sensomotorinen kehoterapia
 • Kriisi-interventio
 • Debriefing
 • Työnohjaajakoulutus
 • Vuorovaikutusryhmäkoulutus

Terapeuttinen työkokemus

 • Yksityisvastaanotto vuodesta 2000 alkaen
 • Kongitiivis-analyyttinen psykoterapia
 • Traumaterapia
 • Työnohjaus

Muu terapeuttinen työkokemus

 • Pariterapia
 • Mielenterveyspotilaiden kuntoutus
 • Kriisiterapia
 • Kuntoutuskurssit
 • Huumevieroitushoito
 • Auttavat puhelimet

Julkaisut

Sodan varjoista valoon – kuvaus traumaterapiahoidosta
Utter A. & Andelin M. 2000

Kriittisen ja kontrolloivan äänen vaimeneminen ja sen uudelleen herääminen – kahden kognitiivis-analyyttisen terapiaprosessin analysointi
Andelin M. 2005

Työyhteisön henkilöstömäärän sopeuttaminen ja henkinen hyvinvointi
Andelin M. 2001

Yhteystiedot

Markku Andelin
markku.andelin@introspekt.fi Hämeentie 3, 5.krs, 00530 Helsinki Puh. +358 40 5146644

MINULLA EI OLE MAHDOLLISUUTTA OTTAA UUSIA ASIAKKAITA.